Edouard Mathieu

    Edouard Mathieu

    Neoxia

      Data Scientist, Neoxia

      Université des entrepreneurs 2020